Pagina se încarcă

Drochia

738
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Drochia este orașul de reședință al raionului cu același nume, are o populație de 17,500 locuitori și este situat în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Consiliul orășenesc are în componență 23 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului a răspuns pozitiv apelului asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul de apă, canalizare, salubrizare, iluminat public și transport rutier local.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Drochia în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Serviciul public de alimentare cu apă din orașul Drochia deservește peste 90% din populația localității preponderent fiind conectate gospodăriile de la apartamente. Casele individuale sunt conectate la apă centralizată în proporție de 84%. Pierderea de apă din rețeaua centralizată constituie 47% din totalul apei captate, iar costul operațional de 67,6 mii lei anual/km de rețea de distribuție a apei este sub media pe localități; 
  • Doar 86,54% din probele de apă potabilă corespund cerințelor de potabilitate; 
  • Diferența dintre tariful mediu plătit de consumatori pentru un m3 de apă și costul operațional pentru producerea unui m3 de apă este de +6,47 lei/m3; 
  • Localitatea are grad general foarte mic al abonaților la serviciul public de salubrizare. Locuitorii de la apartamente sunt abonați în proporție de 100% și plătesc un tarif mic de doar 6 lei per persoană, însă la case individuale ponderea abonării este de doar 20%, iar tariful este de 20 lei per persoană, fiind unul dintre cele mai mari tarife din țară; 
  • În Drochia spațiile pentru depozitarea deșeurilor sunt 100% autorizate, însă operatorul care gestionează serviciul de salubrizare nu deține autorizația de mediu. Drochia este unul din orașele care a reușit să investească în serviciul de salubrizare în perioada 2015-1017 în mediu circa 14,33 lei/locuitor. Serviciul salubrizare este rentabil, fiind unul dintre puținele orașe în care valoarea facturilor emise acoperă 100% din costurile pentru prestarea acestuia;
  • Orașul Drochia are cea mai mică capacitate de transport rutier local de persoane per locuitor în comparație cu alte localități. Aici unui loc în transportul public îi revin circa 833 locuitori - o capacitate de transport de 80 mai mică decât în Chișinău; 
  • Unitățile de transport utilizate de operatori la transportarea locuitorilor orașului sunt unele dintre cele mai noi pe țară, vechimea medie a  acestora fiind de 8 ani;
  • Străzile în orașul Drochia sunt acoperite cu iluminat public stradal în proporție de 83 la sută, iar aproape 9% din lungimea totală a sistemului de iluminat au fost construite și renovate în anul 2017.