Pagina se încarcă

Oportunități de finanțare

Tabelul anexat include informații despre potențialii parteneri de dezvoltare/donatori atât externi și cât și locali, care oferă fonduri pentru domeniile de interes local în special cele de infrastructură, în care beneficiari sunt Autoritățile Publice Locale de nivelul I sau reprezentanți ai Organizațiilor non-Guvernamentale din Republica Moldova

 

Parteneri de dezvoltare/Donatori

Despre domeniile de finanțare

Pagina electronică

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

GIZ Moldova oferă oportunități de finanțare pentru Administrația Publică Locală ca beneficiar direct, în special pentru proiecte de infrastructură

www.giz.de

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

Domeniile de interes pentru cooperare și sectoarele prioritare pentru Agenție conexe cu Administrația Publică Locală sunt Reforma administrativ-teritoriale, aprovizionarea cu apă potabilă și sanitație în regiunea Sud a RM

www.eda.admin.ch

Agenția de Dezvoltare Nord

ADR Nord oferă oportunități directe de finanțare pentru APL-urile din Regiunea de Nord a țării dar și pentru Organizațiile Societății Civile în vederea asigurării procesului de implementare și realizare a Strategiei de dezvoltare regională

www.adrnord.md

Agenția de Dezvoltare Centru

ADR Centru oferă oportunități directe de finanțare pentru APL-urile din Regiunea de Centru a țării dar și pentru Organizațiile Societății Civile în vederea asigurării procesului de implementare și realizare a Strategiei de dezvoltare regională.

www.adrcentru.md

Agenția de Dezvoltare Sud

ADR Sud oferă oportunități directe de finanțare pentru APL-urile din Regiunea de Sud a țării dar și pentru Organizațiile Societății Civile în vederea asigurării procesului de implementare și realizare a Strategiei de dezvoltare regională.

www.adrsud.md

Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Fondului de Investiții Sociale din Moldova contribuie la implementarea Strategilor Naționale de Dezvoltare în Moldova prin împuternicirea comunităților sărace și instituțiilor acestora în managementul  necesităților prioritare de dezvoltare.

www.fism.md

Fondul Ecologic Național

Fondul Ecologic Național este deschis pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului și oferă oportunități de finanțare pentru Administrația Publică Locală ca beneficiar direct în domenii precum protecția mediului, managementul deșeurilor Aprovizionare cu apă, canalizare și epurare.

www.madrm.gov.md

Portalul Societății Civile

Portalul CIVIC.MD oferă acces la resurse de finanțare sub forma de granturi mici pentru ONG, granturi pentru autoritățile locale, grupuri de inițiative, studenți, etc. 

www.civic.md