Pagina se încarcă

Chișinău

908
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Municipiul Chișinău este capitala Republicii Moldova și centrul administrativ al acesteia, cu o populație de 779,5 mii locuitori. Consiliul municipal Chișinău are în componență 51 de consilieri locali, care în comun cu primarul general au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria municipiului Chișinău a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubrizare, transport rutier municipal de persoane și iluminat public stradal.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în municipiul Chișinău în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Serviciile de gospodărie comunală din municipiul Chișinău sunt gestionate de către întreprinderile municipale de profil, acestea oferind servicii pentru majoritatea populației, iar gradul de abonare la servicii este mult peste media altor localități. Serviciul de alimentare cu apă este livrat către 88,67% din locuințe, iar gradul de conformare la cerințele de potabilitate a apei livrate prin rețeaua centralizată este de 98,97%. Locuitorii orașului Chișinău achită cele mai mici tarife la apă, de 8,36 lei/m3 și la canalizare, de 1,59 lei/m3. Acestea se datorează numărului mare de abonați la serviciile publice. Chiar dacă în Chișinău costul operațional pentru colectarea și epurarea unui m3 de apă uzată este cel mai mic pe țară, de 3,29 lei/m3, aceste cheltuieli sunt acoperite insuficient de către tarif, doar 48% din cheltuieli fiind acoperite. Însă costurile operaționale pentru livrarea apei sunt acoperite în proporție de peste 155% de către facturile emise;
  • În municipiul Chișinău se colectează în mediu 2,17 m3 de deșeuri per locuitor, acest indicator fiind unul dintre cei mai mari pe țară, la serviciul de salubritate sunt oficial abonate circa 86% dintre locuințe (100% din apartamente și doar 33% din case). Orașul colectează deșeurile selectiv, cu o frecvență de colectare de 31 ori/lună la abonații de la bloc și de 4 ori/lună la abonații de la casele individuale. Serviciul de salubrizare în Chișinău este rentabil, cu venituri care acoperă 104,5% din cheltuieli; 
  • Rata de acoperire a localității cu corpuri de iluminat este destul de mare - 31,78 de corpuri de iluminat per km de rețea, însă doar 2% dintre acestea sunt sunt eficiente energetic iar consumul mediu anual pentru un bec este de circa 784,77 kw. Acești factori cresc costul operațional pentru prestarea iluminatului public la peste 26 mii lei/ km de rețea, fiind al doilea cel mai scump iluminat stradal din țară;
  • Necesitatea populației de a utiliza serviciul de transport rutier local de persoane în municipiul Chișinău comparativ cu alte orașe din țară este una considerabil mai mare, ceea ce determină o cea mai mare capacitate de transport a pasagerilor, de circa 11 locuitori per loc în transportul public. Municipiul Chișinău este una din cele două localități care oferă posibilitate de acces persoanelor cu necesități speciale în transportul public, având 16,63% din unitățile de transport dotate cu rampe de acces. De asemenea municipiul Chișinău are cea mai bună acoperire cu stații de așteptare a transportului public, de 0.84 stații/km de drum, dar și cele mai multe drumuri cu structură rutieră capitală.