Pagina se încarcă

Orhei

748
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Orhei este municipiul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, cu o populație de 33,900 locuitori. Consiliul municipal Orhei are în componență 27 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria municipiului a răspuns parțial apelului Asociației ADEPT și a furnizat date doar despre serviciul salubritate și iluminat stradal.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de salubritate și iluminat stradal în municipiul Orhei în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Municipiul Orhei dispune de un serviciu de salubrizare performant fiind poziționat pe locul 3 în topul localităților la acest serviciu. Printre indicatorii pozitivi se numără: gradul înalt de acoperire cu pubele stradale (coșuri de gunoi), cea mai mare pondere a lungimii străzilor care sunt măturate (58,33%), este singura localitate în care deșeurile de la casele individuale sunt colectate în fiecare zi, iar tariful este de doar 9 lei/lună;
  • Cu toate că înregistrează performanță bună la prestarea serviciului de salubrizare, în localitate există un număr mare de spații neautorizate pentru depozitarea deșeurilor;
  • Orhei este localitatea cu cea mai mare pondere a străzilor și drumurilor acoperite cu iluminat public stradal, fiind dotat cu 67% de corpuri de iluminat eficiente energetic;
  • Orașul în care locuitorii cheltuie cel mai puțin pentru plata serviciilor comunale în comparație cu alte orașe centre raionale.