Pagina se încarcă

Rezina

749
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Rezina este orașul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, cu o populație de 14,240 locuitori. Consiliul orășenesc Rezina are în componență 23 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Rezina a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubritate, iluminat stradal și transport public.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Rezina în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Gradul general de abonare a locuințelor la serviciul public de alimentare cu apă este de 81%. În același timp, mai mult de jumătate dintre casele individuale din oraș nu sunt conectate la acest serviciu public;
  • Gradul de conectare la serviciul public de canalizare este relativ înalt comparativ cu alte localități  - de 65,57%, cu toate acestea doar 5,54% dintre casele individuale au acces la canalizare centralizată;
  • Localitatea reușește să colecteze o cantitate mare de deșeuri, de circa 2,12 m3 pe cap de locuitor. Rezina este una din localități care dispune de spațiu autorizat pentru depozitarea deșeurilor iar abonații de la apartamente achită cel mai mic tarif pentru acest serviciu în comparație cu restul orașelor din țară;
  • În orașul Rezina în perioada anilor 2015-2017 au fost accesate fonduri externe pentru prestarea serviciului de canalizare, iar investiția medie anuală a fost de circa 57,94 lei/locuitor;
  • În anul 2017 a fost modernizat iluminatul stradal din localitate, Rezina beneficiind de fonduri externe în mărime de circa 123 lei/cap de locuitor - valoare considerabil mai mare decât în alte orașe din țară. În prezent 80% din lungimea străzilor din oraș este acoperită cu iluminat stradal iar peste jumătate din corpurile de iluminat în funcțiune sunt eficiente energetic;
  • Orașul Rezina dispune de transport rutier local de persoane, utilizând mijloacele de transport public vechi, cu vârsta medie de 22 de ani. Stațiile de așteptare a transportului rutier local sunt în stare bună, iar circa 50% din drumurile din oraș au fost raportate ca fiind în stare rea în anul 2017.