Pagina se încarcă

Cahul

731
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Cahul este un oraș cu statut de municipiu și e reședința raionului cu același nume. Are o populație de 39,500 locuitori și e situat în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Consiliul municipal Cahul are în componență 27 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Cahul a răspuns parțial apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubritate și transport public. Nu a prezentat date despre serviciul de iluminat stradal.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în municipiul Cahul în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • 81% din locuințele din oraș au acces la serviciul apă, iar calitatea acesteia corespunde 100% normelor de potabilitate;
  • Circa jumătate din cantitatea de apă care intră în rețeaua publică de distribuție este pierdută înainte de a ajunge la consumatori; 
  • Diferența dintre tariful mediu plătit de consumatori pentru un m3 de apă și costul operațional pentru producerea unui m3 de apă este de +6,07 lei/m3; 
  • Localitatea dispune de stație de epurare veche, dar funcțională, însă de serviciul canalizare beneficiază puțin peste jumătate dintre locuitorii orașului. Apa uzată epurată corespunde 100% normelor de deversare în emisar. Operatorul reușește să acopere prin facturi circa 89% din cheltuielile pentru prestarea serviciului apă și canalizare, această valoare fiind puțin peste media pe localități;
  • Cahul este unul dintre puținele orașe care a investit în serviciul salubrizare în perioada 2015-2017. Cu toate acestea, în oraș nu există o gunoiște autorizată, și doar 55% dintre casele individuale sunt abonate la acest serviciu;
  • Municipiul Cahul are o performanță înaltă pentru serviciul de transport local de persoane, fiind plasat în topul localităților care dispun de acest serviciu și au furnizat date. Cahul dispune de cele mai noi mijloace de transport folosite în transportul local de persoane, 36 dintre cele 49 mijloace de transport având vârsta mai mică de 10 ani. Toate cursele operate la nivelul localității dețin Autorizația din partea Agenției Naționale de Transport Auto. De asemenea, orașul asigură și cel mai mare acces al populației la serviciul transport, 74% din lungimea drumurilor fiind acoperită de curse ale transportului public.