Pagina se încarcă

Șoldănești

754
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Șoldănești este orașul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, cu o populație de 7,500 locuitori. Consiliul orășenesc are în componență 15 consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Șoldănești a răspuns parțial apelului Asociației ADEPT și a furnizat doar date despre serviciul apă și canalizare. Nu au fost furnizate datele pentru serviciile de salubrizare, iluminat public stradal și transport rutier local de persoane.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Șoldănești în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Serviciul public de alimentare cu apă aprovizionează 65,18% din gospodării. Tariful la apa potabilă achitat de către un consumator casnic contorizat este de 12 lei/m3 apă, aparent insuficient pentru a acoperi costul pentru aceeași cantitate de apă facturată.  Pierderile de apă în rețeaua publică sunt de peste 50%;
  • În anul 2017 ponderea rețelelor de apeduct construite noi este de 13,51% din totalul rețelei de aprovizionare cu apă din localitate;
  • Localitatea este printre puținele care a oferit informația despre gradul de conformare la cerințele de potabilitate a apei din sistemele mici de aprovizionare, valorile acestui indicator atât pentru sistemul centralizat cât și cel pentru sistemele mici corespund 100% normelor;
  • Orașul Șoldănești are al doilea cel mai înalt grad de acces al locuințelor la serviciul public de canalizare, 76,72% dintre locuințe fiind conectate la serviciul centralizat de canalizare. Costul operațional pentru colectarea și epurarea unui m3 de apă uzată este destul de mare, acesta fiind acoperit de către tarif în proporție de doar 23 la sută;
  • Orașul care a raportat că înregistrează cele mai multe accidente în rețeaua de alimentare cu apă și canalizare: 33 accidente/km în 2017.