Pagina se încarcă

Ocnița

747
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Ocnița este orașul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, cu o populație de 8,901 locuitori. Consiliul orășenesc are în componență 17 consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Ocnița a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubritate, iluminat stradal și transport public.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Ocnița în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Doar 60% din populația orașului este conectată la serviciul centralizat de apă, și 50% la canalizare. În Ocnița doar 37,4% din casele individuale sunt conectate la apă, iar acces la canalizare nu există pentru acest tip de gospodării. Numărul mic de abonați face ca costurile operaționale pentru livrarea unui m3 de apă să fie foarte mare chiar dacă pierderea în rețea este de doar 25%; 
  • Tariful pentru 1m3 de apă furnizată consumatorilor nu acoperă cheltuielile pentru furnizarea acestuia. Doar 58,5% din cheltuielile pentru un m3 de apă facturat sunt acoperite de tariful mediu de 18,45 lei/m3, operatorul înregistrând un deficit de -1,36 lei pentru fiecare m3 de apă captat;
  • Localitatea dispune de stație de epurare nouă sau modernizată, iar apa uzată evacuată corespunde 100% normativelor de evacuare;
  • Este unul dintre puținele orașe în care spațiul de depozitare a deșeurilor este autorizat, iar localitatea dispune de o acoperire bună cu coșuri de gunoi pe stradă;
  • În perioada anilor 2015-2017 au fost accesate fonduri externe pentru iluminatul public stradal, valoarea medie a investițiilor fiind de circa 98 lei per locuitor. În localitate circa 31,6% din lungimea totală a străzilor este acoperită cu iluminat stradal, și 67% dintre corpurile de iluminat sunt eficiente energetic;
  • Orașul în care locuitorii cheltuie cel mai puțin pentru plata serviciilor comunale, după Orhei;
  • Chiar dacă capacitatea de transport a pasagerilor în trafic local este bună comparativ cu alte localități, accesul populației la serviciul de transport este redus, doar 8,7% din lungimea drumurilor este acoperită de curse de transport public;
  • Pondere mare a drumurilor raportate ca fiind în stare bună.