Pagina se încarcă

Ialoveni

744
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Ialoveni este orașul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, cu o populație de 19,000 locuitori. Consiliul orășenesc are în componență 23 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Ialoveni a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubritate, iluminat stradal și transport public de persoane.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Ialoveni în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Serviciile de apă și canalizare în orașul Ialoveni sunt prestate de S.A “Apă Canal Chișinău”, astfel localitatea are tarife mici asemănătoare cu cele din Chișinău. Pentru un m3 de apă consumatorii casnici contorizați achită 8,36 lei/m3 iar pentru canalizare 2,02 lei/m3.  Aceste tarife se poziționează sub media localităților;
  • Una dintre cele mai reduse frecvențe de colectare a deșeurilor: deșeurile sunt colectate de 6 ori pe lună de la blocurile locative și de 2 ori pe lună de la casele individuale;
  • Orașul Ialoveni este lider la valoarea fondurilor externe atrase pentru serviciile de salubrizare și iluminat public stradal. În perioada anilor 2015-2017 în serviciul public de salubrizare au fost investiți 191 lei per/locuitor, orașul Ialoveni fiind unul din puținele orașe în care este implementat sistemul de colectare selectivă a deșeurilor. În iluminatul stradal din Ialoveni pe parcursul a 3 ani de zile în mediu au fost investiți 54 lei per locuitor. În anul 2017 au fost construite și renovate 14% din lungimea totală a străzilor acoperite cu iluminat stradal;
  • Orașul dispune de un grad înalt de acces al populației la serviciul de transport rutier public de persoane, cu 67% din lungimea străzilor acoperite de curse ale transportului public. În localitate doar 40% din stațiile publice de așteptare sunt în stare bună.