Pagina se încarcă

Alimentare cu apă

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități Modul de vizualizare
2012 2017
pozitiv 909 Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă - 76.57 %
pozitiv 912 Gradul de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă după tipul locuinței
pozitiv 912       Case cu acces la serviciul public de alimentare cu apă - 67.81 %
pozitiv 911       Apartamente cu acces la serviciul public de alimentare cu apă - 89.81 %
pozitiv 915 Durata accesului la apă 22.4 Ore/zi 23.9 Ore/zi
pozitiv 919 Frecvența de control a calității apei potabile în sistemele mici de alimentare cu apă potabilă (fântâni publice, fântâni individuale) - 2.38 N/an
pozitiv 921 Gradul de conformare la cerințele de potabilitate a apei din sistemele mici de alimentare cu apă (fântâni publice, fântâni individuale) - 78.09 %
pozitiv 923 Gradul de conformare la cerințele de potabilitate a apei livrate în rețeaua centralizată de alimentare cu apă 79.98 % 91.94 %
pozitiv 926 Gradul de contorizare - 90.05 %
pozitiv 929 Ponderea rețelelor noi de apeduct - 4.21 %
pozitiv 931 Ponderea rețelelor renovate de apeduct - 1.75 %
pozitiv 933 Valoarea anuală medie a investițiilor în sistemul de alimentare cu apă potabilă în perioada 2015-2017 pe cap de locuitor - 226.2 Lei/persoană
negativ 936 Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă („apă nefacturată”) 48.56 % 43.54 %
negativ 938 Ponderea costurilor pentru energia electrică în costul total pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în anul de referință - 27.32 %
negativ 941 Tariful apei potabile pentru consumatorii casnici contorizați 11.13 Lei/m3 13 Lei/m3
negativ 947 Costul operațional pe kilometru de rețea publică de transport și distribuție a apei potabile 68791.02 Lei/km 94766.48 Lei/km
pozitiv 950 Gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați - 72.51 %
pozitiv 952 Gradul de încasare a facturilor pentru apă și canalizare - 99.56 %
pozitiv 957 Fonduri externe în prestarea serviciului public de alimentare cu apă în localitate, în perioada anilor 2015-2017 - 0.45 1=da; 0=nu
pozitiv 1147 Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie - 59.49 m3/gospodărie
pozitiv 1151 Tariful mediu al apei potabile - 16.26 Lei/m3
negativ 1155 Costul operațional pentru producerea (captarea) unui m3 de apă - 10.38 Lei/m3
negativ 1159 Cost operațional pentru un m3 de apă facturată - 19.4 Lei/m3
negativ 1163 Diferența dintre tariful mediu pentru un m3 de apă și costul operațional pentru producerea unui m3 de apă - 5.8 Lei/m3
pozitiv 1167 Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă - 87.93 %