Pagina se încarcă

Alimentare cu apă

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități Modul de vizualizare
pozitiv 909 Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă 76.59105263157895 %
pozitiv 912 Gradul de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă după tipul locuinței
pozitiv 912       Case cu acces la serviciul public de alimentare cu apă 67.79868421052632 %
pozitiv 911       Apartamente cu acces la serviciul public de alimentare cu apă 89.98868421052633 %
pozitiv 915 Durata accesului la apă 23.93421052631579 Ore/zi
pozitiv 919 Frecvența de control a calității apei potabile în sistemele mici de alimentare cu apă potabilă (fântâni publice, fântâni individuale) 2.003 N/an
pozitiv 921 Gradul de conformare la cerințele de potabilitate a apei din sistemele mici de alimentare cu apă (fântâni publice, fântâni individuale) 76.66615384615385 %
pozitiv 923 Gradul de conformare la cerințele de potabilitate a apei livrate în rețeaua centralizată de alimentare cu apă 93.73515151515151 %
pozitiv 926 Gradul de contorizare 91.8452777777778 %
pozitiv 929 Ponderea rețelelor noi de apeduct 5.318285714285714 %
pozitiv 931 Ponderea rețelelor renovate de apeduct 2.123142857142857 %
pozitiv 933 Valoarea anuală medie a investițiilor în sistemul de alimentare cu apă potabilă în perioada 2015-2017 pe cap de locuitor 260.615 Lei/persoană
negativ 936 Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă („apă nefacturată”) 42.84472222222223 %
negativ 938 Ponderea costurilor pentru energia electrică în costul total pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în anul de referință 26.102941176470583 %
negativ 941 Tariful apei potabile pentru consumatorii casnici contorizați 13.085526315789473 Lei/m3
negativ 947 Costul operațional pe kilometru de rețea publică de transport și distribuție a apei potabile 90745.0781578947 Lei/km
pozitiv 950 Gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați 73.06055555555555 %
pozitiv 952 Gradul de încasare a facturilor pentru apă și canalizare 100.49441176470589 %
pozitiv 957 Fonduri externe în prestarea serviciului public de alimentare cu apă în localitate, în perioada anilor 2015-2017 0.46875 1=da; 0=nu
pozitiv 1147 Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie 57.79222222222221 m3/gospodărie
pozitiv 1151 Tariful mediu al apei potabile 16.438888888888886 Lei/m3
negativ 1155 Costul operațional pentru producerea (captarea) unui m3 de apă 10.724210526315792 Lei/m3
negativ 1159 Cost operațional pentru un m3 de apă facturată 19.580277777777777 Lei/m3
negativ 1163 Diferența dintre tariful mediu pentru un m3 de apă și costul operațional pentru producerea unui m3 de apă 5.5986111111111105 Lei/m3
pozitiv 1167 Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă 87.6961111111111 %