Pagina se încarcă

Alimentare cu apă

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități Modul de vizualizare
pozitiv 909 Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă 76.57399999999998 %
pozitiv 912 Gradul de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă după tipul locuinței
pozitiv 912       Case cu acces la serviciul public de alimentare cu apă 67.80760000000001 %
pozitiv 911       Apartamente cu acces la serviciul public de alimentare cu apă 89.80680000000001 %
pozitiv 915 Durata accesului la apă 23.9 Ore/zi
pozitiv 919 Frecvența de control a calității apei potabile în sistemele mici de alimentare cu apă potabilă (fântâni publice, fântâni individuale) 2.3833333333333333 N/an
pozitiv 921 Gradul de conformare la cerințele de potabilitate a apei din sistemele mici de alimentare cu apă (fântâni publice, fântâni individuale) 78.0942857142857 %
pozitiv 923 Gradul de conformare la cerințele de potabilitate a apei livrate în rețeaua centralizată de alimentare cu apă 91.93863636363636 %
pozitiv 926 Gradul de contorizare 90.04791666666665 %
pozitiv 929 Ponderea rețelelor noi de apeduct 4.212173913043478 %
pozitiv 931 Ponderea rețelelor renovate de apeduct 1.7530434782608693 %
pozitiv 933 Valoarea anuală medie a investițiilor în sistemul de alimentare cu apă potabilă în perioada 2015-2017 pe cap de locuitor 226.2 Lei/persoană
negativ 936 Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă („apă nefacturată”) 43.53666666666666 %
negativ 938 Ponderea costurilor pentru energia electrică în costul total pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în anul de referință 27.315909090909084 %
negativ 941 Tariful apei potabile pentru consumatorii casnici contorizați 12.9988 Lei/m3
negativ 947 Costul operațional pe kilometru de rețea publică de transport și distribuție a apei potabile 94766.48439999997 Lei/km
pozitiv 950 Gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați 72.51125 %
pozitiv 952 Gradul de încasare a facturilor pentru apă și canalizare 99.55999999999999 %
pozitiv 957 Fonduri externe în prestarea serviciului public de alimentare cu apă în localitate, în perioada anilor 2015-2017 0.45 1=da; 0=nu
pozitiv 1147 Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie 59.48791666666667 m3/gospodărie
pozitiv 1151 Tariful mediu al apei potabile 16.25916666666667 Lei/m3
negativ 1155 Costul operațional pentru producerea (captarea) unui m3 de apă 10.384 Lei/m3
negativ 1159 Cost operațional pentru un m3 de apă facturată 19.39916666666667 Lei/m3
negativ 1163 Diferența dintre tariful mediu pentru un m3 de apă și costul operațional pentru producerea unui m3 de apă 5.802083333333332 Lei/m3
pozitiv 1167 Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă 87.92958333333333 %