Pagina se încarcă

Salubritate

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități Modul de vizualizare
2012 2017
pozitiv 1091 Gradul general de acces al populației la serviciul public de salubrizare 43.06 % 70.56 %
pozitiv 1094 Gradul de acces al populației la serviciul public de salubrizare
pozitiv 1094       Case individuale cu acces la serviciul public de salubrizare - 54.41 %
pozitiv 1093       Apartamente cu acces la serviciul public de salubrizare - 94.46 %
pozitiv 1097 Cantitatea de deșeuri colectate pe cap de locuitor - 1.44 M3/locuitor
pozitiv 1099 Gunoiști autorizate pentru depozitarea deșeurilor - 52.12 %
negativ 1101 Gradul de umplere a spațiilor special amenajate pentru depozitarea gunoiului (gunoiști autorizate) - 69.33 %
pozitiv 1103 Gradul de autorizare a operatorilor care desfășoară activități de gestionare a deșeurilor - 72.73 %
negativ 1105 Gradul de acoperire al localității cu pubele stradale (coșuri de gunoi) 290.53 Locuitori/pubelă 214.67 Locuitori/pubelă
pozitiv 1107 Gradul de salubrizare stradală a localităţii - 19.01 %
pozitiv 1109 Colectarea selectivă a deșeurilor - 1 1=da; 0=nu
pozitiv 1112 Frecvența colectării deșeurilor
pozitiv 1112       Frecvența colectării deșeurilor la case individuale - 7.73 Ori/lună
pozitiv 1111       Frecvența colectării deșeurilor la bloc - 22.24 Ori/lună
pozitiv 1115 Tariful/taxa pentru serviciul de colectare, depozitare şi neutralizare a deșeurilor menajere
pozitiv 1115       Tariful la salubrizare pentru locuitorii la case individuale 14.1 Lei/lună 18.33 Lei/lună
pozitiv 1114       Tariful la salubrizare pentru locuitorii la bloc 7.62 Lei/lună 10.55 Lei/lună
negativ 1120 Costul operațional pentru evacuarea și depozitarea unui m3 de deșeuri - 128.37 Lei/m3
pozitiv 1122 Fonduri externe în prestarea serviciului public de salubrizare în localitate, în perioada anilor 2015-2017 - 0.42 1=da; 0=nu
pozitiv 1124 Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de colectare, depozitare și neutralizare a deșeurilor municipale - 80.87 %
pozitiv 1126 Gradul de încasare a facturilor pentru serviciul de salubrizare - 100.36 %
pozitiv 1128 Asigurarea colectării/depozitării corespunzătoare a deșeurilor medicale - 0.44 1=da; 0=nu
pozitiv 1137 Valoarea anuală medie a investițiilor în serviciul public de salubrizare în perioada 2015-2017 pe cap de locuitor - 15.67 Lei/persoană
negativ 1117 Ponderea tarifului pentru salubrizare în venitul mediu al unei persoane pe lună
negativ 1117       Ponderea tarifului la salubrizare pentru locuitorii la bloc, în venitul mediu - 0.52 %
negativ 1118       Ponderea tarifului la salubrizare pentru locuitorii la case individuale, în venitul mediu - 0.9 %