Pagina se încarcă

Ungheni

758
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Ungheni este un oraș cu statut de municipiu și localitatea de reședință a raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, cu o populație de 48400 locuitori. Consiliul municipal Ungheni are în componență 27 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria municipiului Ungheni a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubritate, iluminat stradal și transport public.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în municipiul Ungheni în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Municipiul Ungheni este cel mai performant oraș în prestarea serviciului public de alimentare cu apă printre localitățile urbane ale Republicii Moldova datorită gradului înalt de acces al populației la acest serviciu dar și eficiența crescută în prestarea serviciului. Astfel, municipiul Ungheni are cel mai mare grad acces al caselor individuale la apă centralizată, după Chișinău, cu 99,55% dintre case conectate. De asemenea, în municipiul Ungheni sunt înregistrate cele mai mici pierderi de apă în rețea, de doar 23,84%, iar ponderea cheltuielilor pentru energia electrică în prestarea serviciului apă este de doar 16,12%;
  • Circa 80% dintre apartamente și doar 51% dintre casele individuale din municipiu beneficiază de serviciul salubrizare prin contract. Ungheni este una dintre puținele localități cu un serviciu de salubrizare rentabil - valoarea facturilor emise de operator pentru salubrizare depășește de 2,3 ori valoarea cheltuielilor înregistrate pentru prestarea acestui serviciu. Deși localitatea a accesat fonduri externe în perioada 2015-2017 pentru salubritate, colectarea deșeurilor de la casele individuale rămâne a fi la un nivel modest de 2 ori pe lună, în timp ce media pe țară este de 8 ori/lună; 
  • Străzile din municipiul Ungheni sunt iluminate în proporție de 80 la sută și cu o rată mare de acoperire cu corpuri de iluminat. Ponderea corpurilor de iluminat eficiente energetic este de doar 7,2% din totalul becurilor din iluminatul public stradal; 
  • Municipiul Ungheni dispune de transport rutier local de persoane, însă nici una dintre curse nu este autorizată de Agenția Națională Transport Auto. Populația are un acces înalt la acest serviciu, 66% din lungimea drumurilor fiind acoperită de curse de transport public local. De asemenea, aici se înregistrează și o capacitate bună de transport a pasagerilor în comparație cu alte orașe, de circa 63 locuitori/loc în transportul public; 
  • Localitatea are o acoperire mică cu stații de așteptare, și doar 30% dintre acestea sunt în stare bună.