Pagina se încarcă

Călărași

733
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Călărași este orașul de reședință al raionului cu același nume, are o populație 16,200 locuitori și este situat în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova. Consiliul orășenesc este constituit din 23 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniului serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul de apă, canalizare, salubrizare, iluminat public și transport rutier local.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Călărași în baza datelor furnizate de autoritățile locale: 

  • Orașul are conectate la serviciul public de alimentare cu apă aproape 80% din locuințe, acest indicator fiind puțin peste media localităților. Tariful de 16,5 lei/m3 pentru apa potabilă achitat de către consumatori este al doilea cel mai mare după municipiul Edineț. Între anii 2015-2017 orașul Călărași a investit considerabil în serviciile de apă și canalizare, fiind în top 3 localități la acest indicator cu investiții de 92,87 lei/persoană pentru apă și 51,33 lei/persoană pentru canalizare;
  • Călărași s-a plasat pe locul 2 în topul orașelor cu cel mai performant serviciu de canalizare în comparație cu celelalte orașe care au furnizat date. Un număr relativ mare de case individuale sunt conectate la serviciul canalizare în comparație cu alte orașe (25%), localitatea dispune de stație de epurare nouă sau modernizată și efectuează epurare secundară/biologică a apelor uzate. Cu toate acestea doar 50% dintre probele de apă uzată prelevate din rețeaua centrală în anul 2017 corespund normativelor de evacuare; 
  • În perioada anilor 2015-2017 orașul a accesat fonduri externe pentru serviciul de salubrizare, cu toate acestea în localitate doar 20% din spațiile de depozitare a deșeurilor sunt autorizate, iar serviciul este prestat către 54% din gospodării, fiind colectată o cantitate mică de deșeuri per locuitor de circa 0,83 m3/persoană;
  • 57,3% din drumurile și străzile din orașul Călărași sunt acoperite cu iluminat public, dintre care 13,5 % a fost renovat în anul 2017. Aceasta a fost posibil datorită fondurilor externe accesate, orașul înregistrând investiții considerabile în mediu de 31 lei per locuitor în perioada 2015-2017 pentru acest serviciu; 
  • Locuitorii orașului Călărași dispun de transport rutier local de persoane, acest serviciu fiind delegat către operatori privați, iar cursele operate în raza orașului sunt 100% autorizate. Vechimea medie a mijloacelor de transport utilizate în transportul public este de 15,5 ani. Orașul se plasează pe locul 3 în topul orașelor la capitolul transport public.