Pagina se încarcă

Telenești

757
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Telenești este orașul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, cu o populație de 8,400 locuitori. Consiliul orășenesc are în componență 17 consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Telenești a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubritate, iluminat stradal. Orașul Telenești nu dispune de transport rutier local de persoane.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Telenești în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Orașul Telenești are un grad general de acces la serviciul de alimentare cu apă de 72,37% din locuințe, cu o pondere de conectare a apartamentelor de 91%, iar a caselor individuale de doar 61%;
  • Localitatea dispune de stație de epurare nouă, construită în anul 2017, care a fost dată în exploatare în luna septembrie, respectiv doar una din cele 4 probe de apă uzată prelevate trimestrial, corespunde normativelor de evacuare a apelor uzate. De asemenea în anul 2017 au fost construite 59% din lungimea totală a rețelei de evacuare a apelor uzate. Prin tariful la serviciul de canalizare pentru consumatorii casnici, operatorul reușește să-și acopere doar 58% din costurile operaționale pentru evacuarea și epurarea fiecărui m3 de apă;
  • Serviciul public de salubrizare înregistrează costuri operaționale destul de mari, de 180 lei pentru evacuarea și depozitarea unui m3 de deșeuri, la serviciu fiind abonată o mare parte a populației; 
  • Orașul Telenești are o acoperire foarte bună a străzilor din localitate cu iluminat public stradal, circa 95% din lungimea străzilor fiind luminată, însă doar 8,3% din corpurile de iluminat sunt eficiente energetic;
  • În orașul Telenești au fost raportate circa 86% din drumuri ca fiind în stare bună. Referitor la structura drumurilor, cea mai mare pondere o au cele de tip provizoriu, care ocupă circa 69% din lungimea totală a drumurilor;  
  • Este unul dintre puținele orașe care nu dispune de serviciul de transport rutier local de persoane.