Pagina se încarcă

Strășeni

753
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din republica Moldova care au prezentat date.

Strășeni este un oraș cu statut de municipiu și este localitatea de reședință a raionului cu același nume, situată în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, cu o populație de 22,217 locuitori. Consiliul municipal Strășeni are în componență 27 consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria municipiului Strășeni a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubritate, iluminat stradal și transport public.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în municipiul Strășeni în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă este 79,86%, puțin peste media pe țară. Aici circa 94% din apartamente și 70% din casele individuale sunt conectate la serviciul centralizat de apă. La serviciul canalizare au acces 91% din apartamente și doar 4,15% din casele individuale; 
  • Localitatea se plasează pe locul al treilea cu cele mai mari pierderi de apă în rețea, circa 64,44% din apa captată se pierde înainte de a ajunge la consumatori. Costul operațional pentru producerea unui metru cub de apă este de 7,02 lei, însă costul pentru apa facturată ajunge la 19,20 lei/m3. Cu un tarif mediu de 15,6 lei/m3 apă, operatorul acoperă doar 81,23% din total cheltuieli pentru acest serviciu;
  • În perioada anilor 2015-2017 au fost accesate fonduri pentru îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă;
  • În municipiul Strășeni există doar o gunoiște autorizată și alte 10 spații neautorizate unde sunt depozitate deșeurile. Deși deșeurile sunt colectate doar de 2 ori pe lună de la casele individuale, aceste gospodării achită unul dintre cele mai mari tarife pentru salubrizare, de 35 lei/gospodărie/lună;
  • În perioada anilor 2015-2017 o prioritate pentru administrația localității a fost îmbunătățirea serviciului de iluminat public stradal, în acest sens au fost accesate fonduri externe, iar valoarea medie anuală a investițiilor a numărat 27 lei per locuitor. 74% din corpurile de iluminat stradal sunt eficiente energetic, ceea ce determină și cel mai mic cost operațional comparativ cu alte localități, de 1,956 lei per km de rețea;
  • Municipiul Strășeni dispune de serviciul rutier local de persoane, având în dotare unități de transport cu o vechime medie de 17,6 ani, însă cu o capacitate totală de îmbarcare bună comparativ cu alte localități, de 74 locuitori/loc. Doar 10% din lungimea totală a drumurilor este acoperită de cursele transportului public; 
  • 69,1% din lungimea drumurilor de la nivelul localității a fost raportată ca având structură provizorie.