Pagina se încarcă

Dondușeni

737
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Dondușeni este orașul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, cu o populație de  9,301 locuitori. Consiliul orășenesc are în componență 17 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniului serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul de apă, canalizare, salubrizare, iluminat public și transport rutier local.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Dondușeni în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Accesul populației la serviciul de alimentare cu apă în orașul Dondușeni este cel mai redus printre localitățile care au furnizat date. În total doar 52% dintre gospodării sunt conectate la serviciul de apă. Acest indicator neperformant se datorează în special numărului mic de abonați de la case individuale care au acces la apă din rețeaua centralizată - 11%. În același timp, doar 5% dintre casele individuale sunt conectate la canalizare;
  • Doar 62,5% din probele de apă potabilă corespund cerințelor de potabilitate; 
  • Tariful pentru serviciul de apă în cazul consumatorilor contorizați este de 14 lei/m3, similar cu orașele Nisporeni și Taraclia, iar cel pentru canalizare de 5,42 lei, semnificativ mai mic decât media pe localități;
  • Nici o probă de apă uzată prelevată nu corespunde normativelor de evacuare, deoarece în anul 2017 stația de epurare era veche și nefuncțională, fiind în proces de reconstrucție;
  • Orașul Dondușeni este unica localitate în care spațiul special amenajat de depozitare a deșeurilor a fost raportat ca supra plin - 110%, iar autorizația de mediu pentru acesta lipsește;
  • Doar 5 km de drum la nivelul localității sunt măturate ceea ce reprezintă 7,14% din lungimea totală a străzilor;
  • În perioada anilor 2015-2017 orașul a accesat fonduri externe pentru serviciului de iluminat public, astfel 42,8% din lungimea străzilor în oraș este iluminată. 60% dintre corpurile de iluminat utilizate sunt eficiente energetic, media pe localități fiind sub 50%; 
  • Orașul Dondușeni dispune de transport rutier local de persoane, însă accesul populației la acesta este redus. Dondușeni este una dintre puținele localități unde 100% din tariful pentru transport rutier local este compensat de către administrația publică locală.