Pagina se încarcă

Glodeni

742
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Glodeni este orașul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, cu o populație de 10,369 locuitori. Consiliul orășenesc are în componență 23 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Glodeni a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubritate, iluminat stradal și transport public.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Glodeni în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • În orașul Glodeni gradul general de conectare la serviciul public de alimentare cu apă al locuințelor este de 87,11%. Aici mai puțin de jumătate din casele individuale sunt conectate la serviciul apă și doar 5,19% dintre ele la canalizare. Întreprinderea municipală care furnizează apă reușește să acopere prin facturi doar 85,11% din cheltuielile totale pentru prestarea acestui serviciu, deși tariful mediu achitat de consumatori este unul dintre cele mai mari printre localități; 
  • Stația de epurare din oraș este veche și nefuncțională iar costul pentru colectarea și epurarea unui m3 de apă uzată este de 26,27 lei/m3. Acest cost este acoperit în proporție de doar 52% de către tarif;
  • Glodeni este unul dintre puținele orașe care dispune de o gunoiște autorizată pentru depozitarea deșeurilor, iar localitatea are un grad înalt de acoperire cu pubele stradale. Locuitorii de la apartamente achită un mic tarif comparativ cu alte localități pentru acest serviciu, de 6,05 lei/persoană/lună însă costul operațional pentru colectarea și depozitarea unui m3 de deșeuri este destul de mare, de 180lei/m3. Astfel, serviciul salubrizare nu este unul rentabil, prin facturi operatorul reușind să acopere doar 43,8% din cheltuieli;
  • Iluminatul public stradal acoperă doar 31,5% din lungimea străzilor la nivelul localității, iar ponderea corpurilor de iluminat eficiente este de 66% din total becuri;
  • Datele obținute de la primărie indică că starea drumurilor în localitate este una nefavorabilă, cu 52% din lungimea acestora fiind în stare rea;
  • Orașul dispune de transport rutier public de persoane însă nici o cursă operată nu dispune de autorizația din partea Agenției Naționale de Transport Auto, iar mijloacele de transport local au o vechime medie de 18 ani.