Pagina se încarcă

Rîșcani

750
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Rîșcani este orașul de reședință a raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, cu o populație de 11,093 locuitori. Consiliul orășenesc Rîșcani are în componență 25 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniului serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Rîșcani a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubritate, iluminat stradal și transport public.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Rîșcani în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Gradul general de conectare al locuințelor la serviciul public de alimentare cu apă în orașul Rîșcani este de 77%, iar la canalizare de doar 25%. Casele individuale au un grad de conectare la serviciul de canalizare extrem de redus - doar 2,19% dintre acestea beneficiază de canalizare centralizată; 
  • Serviciul public de alimentare cu apă înregistrează indicatori pozitivi la capitolul eficiență și rentabilitate. Aici costurile pentru energia electrică utilizată în furnizarea apei sunt destul de mici comparativ cu alte localități - 26,1% din total cheltuieli. Având un tarif mediu de 13,73 lei/m3 operatorul reușește să-și acopere 95,31% din cheltuielile pentru prestarea serviciului apă;
  • Diferența dintre tariful mediu achitat de consumatori pentru un m3 de apă și costul operațional pentru producerea unui m3 de apă este de +4,5 lei/m3; 
  • Orașul are un grad înalt de abonare la serviciul public de salubrizare, însă nu dispune de spațiu special amenajat (autorizat) pentru depozitarea deșeurilor. Gradul de umplere al gunoiștii este de circa 70%; 
  • Grad redus de salubrizare stradală, cu doar 3 km din lungimea străzilor și drumurilor din localitate măturate, ceea ce reprezintă 2,98% din lungimea totală a străzilor la nivelul localității;
  • 44,3% din lungimea străzilor din localitate sunt acoperite cu iluminat public stradal, iar ponderea corpurilor de iluminat eficiente este de 29% din total corpuri de iluminat în funcțiune;
  • Orașul dispune de transport rutier local de persoane, însă cursele operate nu sunt autorizate de către Agenția de Transport Auto. Orașul are în dotare cele mai vechi unități de transport utilizate în transport local de pasageri, vârsta medie a acestora este de 28 ani;
  • Bugetul pentru infrastructura drumurilor a fost executat în proporție de doar 90%, iar starea drumurilor a fost raportată ca rea pentru 63% din drumuri.