Pagina se încarcă

Sîngerei

751
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Sîngerei este orașul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, cu o populație de 12,810 locuitori. Consiliul orășenesc are în componență 23 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Sîngerei a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubritate, iluminat stradal (parțial).

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Sîngerei în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • 92% din apartamentele din oraș sunt conectate la serviciul apă și doar 54,5% din casele individuale. Accesul la canalizare este asigurat pentru 89,5% din apartamente și 4,66% din case individuale. Circa 39% din cantitatea de apă captată se pierde în rețea înainte de a ajunge la consumatori. Deși costul operațional pentru furnizarea unui m3 de apă este de 6,82 lei/m3, costul apei facturate ajunge la 11,14 lei/m3 și este acoperit în proporție de 98,78% de către tarif. Diferența dintre tariful mediu pentru un m3 de apă achitat de către consumatori și costul operațional pentru producerea unui m3 de apă este de +5,49 lei/m3; 
  • Costul operațional pentru prestarea serviciului de canalizare este acoperit prin tariful pentru consumatorii casnici în proporție de doar 59%. Acoperirea cheltuielilor prin veniturile obținute pentru serviciul de canalizare este de 91%;
  • Orașul are cel mai mic grad general de abonare la serviciul de salubrizare de doar 27% din locuințe, iar cantitatea de deșeuri colectată per locuitor este de doar 0,27 m3. În oraș doar jumătate din totalul spațiilor de depozitare a deșeurilor sunt autorizate. Abonații de la case individuale din Sîngerei plătesc cel mai mare tarif pentru serviciul de salubrizare, de 40 lei/persoană;
  • Străzile și drumurile din orașul Sîngerei sunt acoperite în proporție de 80 la sută de iluminat public stradal, cu o pondere mare a corpurilor de iluminat eficiente energetic, de aproape 90%; 
  • Localitatea este una din puținele care nu dispune de serviciul rutier local de persoane.