Pagina se încarcă

Canalizare și epurare

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități Modul de vizualizare
2012 2017
pozitiv 995 Prezența stației de epurare - 0.92 1=da; 0=nu
negativ 997 Tipul stației de epurare
negativ 997       Stația de epurare din oraș este nouă sau modernizată - 1 1=da; 0=nu
negativ 998       Stația de epurare din oraș este veche, dar funcțională - 1 1=da; 0=nu
negativ 999       Stația de epurare din oraș este veche și nefuncțională - 1 1=da; 0=nu
pozitiv 1001 Prezența edificiilor (gropilor) pentru colectarea apelor uzate - 2.5 Număr
pozitiv 1003 Tipul de epurare
pozitiv 1003       Tip de epurare primară - 1 1=da; 0=nu
pozitiv 1004       Tip de epurare secundară - 1 1=da; 0=nu
pozitiv 1006 Gradul general de acces al locuințelor la serviciul public de canalizare - 46.37 %
pozitiv 1009 Gradul de acces al locuințelor la serviciul public de canalizare
pozitiv 1009       Case individuale conectate la rețeaua publică de canalizare - 15.01 %
pozitiv 1008       Apartamente conectate la rețeaua publică de canalizare - 88.61 %
pozitiv 1011 Gradul de conformare la normativele de evacuare a apelor uzate prelevate din rețeaua centralizată 92.6 % 79.2 %
negativ 1013 Accidente în rețeaua de alimentare cu apă și canalizare per km de rețea - 5.79 Accidente/km
pozitiv 1015 Ponderea rețelelor publice noi de canalizare - 5.77 %
pozitiv 1017 Ponderea rețelelor publice renovate de canalizare - 0.22 %
pozitiv 1019 Valoarea anuală medie a investițiilor în sistemul canalizare și epurare în perioada 2015-2017 pe cap de locuitor - 20.16 Lei/persoană
negativ 1021 Costul operațional pentru colectarea și epurarea unui m3 de apă uzată - 14.93 Lei/m3
negativ 1136 Costul operațional per kilometru de rețea publică de canalizare 55209.91 Lei/km 98752.81 Lei/km
negativ 1025 Tariful pentru serviciul de canalizare - epurare plătit de consumatorii casnici 6.21 Lei/m3 9.64 Lei/m3
pozitiv 1027 Fonduri externe în prestarea serviciului public de canalizare și epurare în localitate, în perioada anilor 2015-2017 - 0.35 1=da; 0=nu
pozitiv 1029 Gradul de acoperire a costurilor de către tarif pentru serviciul de canalizare - 70.47 %
pozitiv 1173 Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de canalizare - 87.93 %