Pagina se încarcă

Bălți

964
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Bălți este un oraș cu statut de municipiu, cu 146,3 mii locuitori și este reședința Regiunii de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Consiliul municipal Bălți are în componență 35 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Bălți a răspuns parțial apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, iluminat stradal și transport public. Nu a prezentat date despre serviciul public de salubrizare.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în municipiul Bălți în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Acces redus al locuitorilor de la bloc la serviciul apă și canalizare. Astfel, doar 76,52% dintre apartamente sunt abonate la apă și 69,22% la canalizare. Pierderile mari de apă în rețea (60%) determină un cost operațional mare pentru apa facturată de 20,85 lei/m3. Cheltuielile pentru prestarea serviciului apă sunt acoperite în măsură de doar 75,3%, iar la canalizare 99,3%, de către valoarea veniturilor obținute. Costul operațional per km de rețea de transport și distribuție a apei potabile este de 330,3 mii lei/km;
  • Bălți are cea mai bună performanță printre orașe în furnizarea serviciului de iluminat stradal. Aici toate corpurile de iluminat sunt eficiente energetic (LED), iar 95% din lungimea străzilor este acoperită cu iluminat public. Pentru a atinge această performanță orașul a accesat fonduri externe în perioada 2015-2017;
  • Orașul a reușit să întinerească considerabil parcul mijloacelor de transport utilizate în trafic local de pasageri. Astfel, în 2017 vechimea medie a mijloacelor de transport este de 12 ani, în timp ce în anul 2012 aceasta era de 23 ani. De asemenea, transportul public dispune de o capacitate mare de transportare a pasagerilor în comparație cu alte orașe, asigurând circa 37 locuitori/loc, în timp ce media pe orașe este de circa 5 ori mai mică;
  • 53% dintre stațiile publice de așteptare din localitate sunt în stare bună;
  • Datele despre serviciul de salubrizare nu au fost prezentate, însă este cunoscut faptul că acest serviciu, în anul 2017, a fost delegat unui operator privat pentru gestionare.