Pagina se încarcă

Iluminat public

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități Modul de vizualizare
pozitiv 968 Ponderea străzilor cu iluminat public stradal 65.09727272727272 %
pozitiv 970 Ponderea străzilor cu iluminat public stradal nou/renovat în anul de referință 22.433888888888887 %
negativ 973 Costul operațional pentru prestarea serviciului de iluminat public stradal 12517.04176470588 Lei/km
negativ 976 Consumul de electricitate pentru serviciul de iluminare stradală per corp de iluminat 276.96 Kw/bec
pozitiv 978 Rata de acoperire cu corpuri de iluminat per km 18.663333333333334 Corp de iluminat/km
pozitiv 981 Ponderea corpurilor de iluminat eficiente 49.278000000000006 %
pozitiv 983 Durata medie a prestării serviciului de iluminat stradal
pozitiv 983       Durata medie a iluminării stradale pe timp de vară 6.8100000000000005 Ore
pozitiv 984       Durata media a iluminării stradale pe timp de iarnă 10.035714285714286 Ore
negativ 986 Numărul reclamațiilor înregistrate ale cetățenilor cu referire la calitatea serviciului de iluminat stradal în localitate 58.05555555555556 Reclamații
pozitiv 988 Valoarea anuală medie a investițiilor în serviciul de iluminat public stradal în perioada 2015-2017 pe cap de locuitor 36.45285714285715 Lei/persoană
pozitiv 992 Fonduri externe în prestarea serviciului public de iluminare stradală în localitate 0.5555555555555556 1=da; 0=nu