Pagina se încarcă

Iluminat public

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități Modul de vizualizare
2012 2017
pozitiv 968 Ponderea străzilor cu iluminat public stradal - 65.1 %
pozitiv 970 Ponderea străzilor cu iluminat public stradal nou/renovat în anul de referință - 22.43 %
negativ 973 Costul operațional pentru prestarea serviciului de iluminat public stradal - 12517.04 Lei/km
negativ 976 Consumul de electricitate pentru serviciul de iluminare stradală per corp de iluminat - 276.96 Kw/bec
pozitiv 978 Rata de acoperire cu corpuri de iluminat per km - 18.66 Corp de iluminat/km
pozitiv 981 Ponderea corpurilor de iluminat eficiente - 49.28 %
pozitiv 983 Durata medie a prestării serviciului de iluminat stradal
pozitiv 983       Durata medie a iluminării stradale pe timp de vară - 6.81 Ore
pozitiv 984       Durata media a iluminării stradale pe timp de iarnă - 10.04 Ore
negativ 986 Numărul reclamațiilor înregistrate ale cetățenilor cu referire la calitatea serviciului de iluminat stradal în localitate - 58.06 Reclamații
pozitiv 988 Valoarea anuală medie a investițiilor în serviciul de iluminat public stradal în perioada 2015-2017 pe cap de locuitor - 36.45 Lei/persoană
pozitiv 992 Fonduri externe în prestarea serviciului public de iluminare stradală în localitate - 0.56 1=da; 0=nu